Stránky RNDr. Josefa Wolfa, CSc.


Člověk má touhu objevovat a poznávat stále něco nového. A tak nastane chvíle, kdy jedné ze svých zálib začne dávat přednost před ostatními. Cítí, že dává jeho životu nějaký hlubší smysl a zamiluje si objekt svého zájmu a věnuje mu všechen volný čas. Takhle se vyvíjel i můj zájem o antropologii. Když jsem jako student začal sbírat  obrázky  a fotografie lidí různých ras a zemí, měl jsem jen mlhavé představy o tom, co věda o člověku vlastně obnáší.

Touha poznávat tajemství lidské existence na Zemi dostávala pozvolna pevný tvar a stala se nakonec mým povoláním a neopustila  mě dodnes. Přispělo k tomu i poznání, že člověk ve 21. století je dosud málo známým tvorem a antropologie mezi ostatními vědami zůstává jako Popelka kdesi skromně v ústraní. Nemohu se smířit s tím, že na počátku atomového věku, kdy člověk dokáže pronikat do kosmu a vymýšlet i realizovat velkolepá díla techniky, většina lidí například neví, co je to lidská síla a energie, proč jí mají někteří lidé málo a jiní nadbytek, proč jsou na světě obři a trpaslíci, jak vznikali lidé černí, bílí nebo žlutí – otazníků je bezpočet. Zdá se,že lidé poněkud zapomněli na moudrost starých Řeků, kteří učili své žáky nejprve poznávat sebe sama a pak teprve všechno ostatní.

Podaří-li se mi u čtenářů mých knížek vzbudit hlubší zájem o uvedená témata, pak řečeno slovy Williama Shakespeara - je to právě to, oč tu běží…

 

 


TOPlist