Stránky RNDr. Josefa Wolfa, CSc.


Výběr z děl:

Poslední svědkové pravěku

 Svoboda

 Praha 1970

ABC člověka 
Lexikon antropologie
 (editor)

 Orbis, Praha 1977

Pradějiny člověka
(v 35 zahr. vydáních)

 1977-1992

Lidé pěti světadílů

 Práce 

 Praha 1979

Abeceda národů

 Horizont

 Praha 1984

Člověk ve světě náboženství

 Unitaria  

 Praha 1992

Člověk a jeho svět

 UK – Karolinum  

 Praha 1999

Člověk a jeho svět II.:
Lidské rasy a rasismus v dějinách a v současnosti

 UK – Karolinum  

 Praha 2000

Kdo je, kdo není
v hnutí nového věku

 Votobia 

 Praha 2000

Integrální antropologie
na prahu 21. století

 UK – Karolinum  

 Praha 2002

Antropologie pro každý den

 ARSCI

 Praha 2004

Člověk a jeho pradějiny

Člověk a jeho pradějiny

 ARSCI

 Praha 2006

Duchovní odkaz národů

Duchovní odkaz národů

 ARSCI

 Praha 2007

Magia naturalis:
Od umění pravěkých šamanů
po současné poznatky vědy
o člověku

 ARSCI  

 Praha 2009


Další díla:

Dějiny Afriky (spoluautor), Praha, Svoboda 1966
Studia Africana I-II, UK, Praha 1969-9
Úvod do studia člověka, kultury a společnosti, I.-IV., Praha, SPN 1969-1972
Národy Afriky (též angl. a franc.), SPN, Praha 1969-1972
Sociologický slovník (spoluautor), Svoboda, Praha 1970
Kulturní a sociální antropologie, Praha, Svoboda 1971
Zeměpis Afriky (spoluautor), Praha, Orbis 1971
Integral Anthropology, SPN-USL, Prague 1972
Umění žít a stárnout (spoluautor), Praha, Svoboda 1982
Obdivuhodný člověk (spoluautor), Ostrava, Profil 1991
Člověk ve světě magie, Praha, Unitaria 1992
Velký sociologický slovník (spoluautor), Univerzita Karlova, Praha 1997
Základy kulturní antropologie, Karolinum, Praha 1999

Překlady:
Charles Darwin: Cesta kolem světa, MF, Praha 1955, 1959
Charles Darwin: O původu člověka, Academia, Praha 1971, 2007 (2. vydání)
Dorling Kindersley: Lidé pravěku, Fortuna Print, Praha 1994
Garry Hogg: Kanibalové a jejich oběti, Svoboda, Praha 1995

Předmluvy a doslovy k dílům:
A. Marshall: Lidé pradávných časů, Praha, Odeon 1966
L. Post: Ztracený svět Kalahárí, Praha, MF 1967
I. Engelhardtová: Loď do Grónska, Praha, MF 1968
F. Maziére: Tajemství Velikonočního ostrova, Praha, Orbis 1971
J. L. Brom: Africká Odysea, Praha, Orbis 1972
B. Davidsson: Africká minulost, Praha, Orbis 1972
J. Boxer: Tragické námořní příběhy, Praha, MF 1972
G. Périot: Sám uprostřed pralesa, Praha, Orbis 1973
A. Lommel: Pravěk a umění přír. národů, Praha, Artia 1973
J. Bronowski: Vzestup člověka, Praha, Odeon 1985

Publicistická a jiná literární činnost:
Pravidelná spolupráce s domácími a zahraničnými odbornými a vědeckými periodiky i s denním tiskem, rozhlasem apod.

Biografie:
Who's Who in the World, Chicago 1982
The International Who's Who, Cambridge 1992
Kdo je kdo v ČR 94/95, Praha, Modrý jezdec 1994
Slovník KALF, Praha 1996, 1998
Kdo je kdo - Obec spisovatelů, Praha, Modrý jezdec 1996
Kdo je kdo - Osobnosti české současnosti, Praha, Agentura Kdo je kdo 2000